B襤SAS | Online Uçak Bileti Sat覺 Sistemi

Online Uçak Bileti Sat覺 Sistemimiz hem IATA hem de non-IATA için kullanabileceiniz ve alt acente tan覺mlayabileceiz seyahat acentesi yaz覺l覺m sistemidir.

“Glokal” terimini duydunuz mu? a覺m覺zda ayakta kalabilmek, varl覺覺n覺 d羹nya genelinde s羹rd羹rebilmek i癟in gereken bir duru. 襤癟inde hem global kavram覺n覺 bar覺nd覺r覺yor hem de lokal. Yani global olmazsan lokal olman覺n anlam覺 yok veya lokal kalamazsan globalliinin deeri olmuyor. Ayakta kalabilen irketler genelde bu mikro ve makro boyuta ayak uydurabilen irketler oluyor.
Bu sebepten dolay覺 Online U癟ak Bileti Sat覺 Sistemimizi olutururken bu potansiyel g羹c羹 her daim hesaba katmaktay覺z.
Oluturduumuz sistem istediiniz taktirde hem IATA hem de non-IATA i癟in kullan覺labilecek bir sistem. Bu sayede size d羹nyada var olan t羹m Hava Yolu irketlerinin biletlerini satabilecek bir imk璽n sunuyoruz. B繹ylece yukar覺da bahsettiimiz “glokal” d羹羹nce seviyesinde hizmet vermi oluyorsunuz.
Elbette IATA ve non-IATA aras覺nda bir fark var. IATA irketleri anlamal覺 olduu u癟ak irketleri ve 3. Party XML ve API Entegrasyonu ara癟lar覺 ile diledikleri gibi sat覺 yapabiliyorlar.
Kurmu olduumuz sistem ayn覺 zamanda Non-IATA irketleri i癟in de son derece etkin bir hizmet sunuyor. 襤sterseniz IATA olan irketlerimiz 羹zerinden, isterseniz kendinizin belirledii IATA firmalar覺 arac覺l覺覺yla alt acente olarak 癟al覺abileceiniz son derece efektif bir sistem sunuyoruz.
K羹resel ticari a覺n yerel irketlere kadar s羹regelen etkileimini en 羹st seviyeye 癟覺kartmak i癟in haz覺rlad覺覺m覺z bu sistem B2B ve B2C olarak 癟al覺覺labilmektedir. Bu dorultuda sizlere isterseniz tek tek (bireysel) isterseniz bundle (grup) olarak hizmet veriyoruz.
Ters inovasyona son derece yatk覺n olan bu sistemimiz sizlerin gereksinimi dorultusunda gelitirilmeye elverili bir imkan sunar. D羹nyadaki t羹m servis salay覺c覺larla entegrasyon salamam覺z sayesinde hedefinize 癟ok kolay ulaabilmektesiniz. B繹ylece bulunduunuz lokal yerinizden t羹m d羹nyay覺 k羹resel bir ekilde kendi hizmetinize balam覺 oluyorsunuz. K覺saca bu sayede d羹nyan覺n her yerinde sat覺 ger癟ekletirebiliyorsunuz.
Amadeus, Expedia, Galileo gibi b羹y羹k XML API salay覺c覺lar覺 ile 癟al覺an Demircode bir 癟ok avantajlarla siz m羹terilerimize hizmet veriyoruz. 

B2B & B2C Sistem 

Business to Business diye de bilinen B2B Sistemi i癟in hem de Business to Customer diye bilenen B2C Sistemi i癟in de uyarlanabilen sistemimiz ister direkt misafirlere isterseniz kurumlar aras覺 ticarete uyarlanabiliyor.

Alt Acente Tan覺mlama ve Alt Acente Sistemi

Online U癟ak Bileti Sat覺 Sistemi’nde (B襤SAS) Alt Acente Tan覺mlama ve Alt Acente Sistemimiz de mevcuttur. Alt acente olmak isterseniz online u癟ak bileti sat覺 sistemimiz sizin de taleplerinize kar覺l覺k verebilecek donan覺mdad覺r. Alt acentelerin ihtiya癟 duyaca覺 entegrasyon, direkt m羹teri ile iletiimde olacaklar覺 i癟in, B2C entegrasyon alt yap覺 sistemidir ki, bu sistem de online u癟ak bileti sat覺 sistemimizde mevcuttur. 

Kurumsal M羹teri Tan覺mlama ve Sistemi

Kurumsal m羹terisi olan firmalar i癟in donan覺m a癟覺s覺ndan yeterli olduumuzdan dolay覺, bu Kurumsal m羹teri tan覺mlama sistemini de kolay bir ekilde sizler i癟in kurmaktay覺z. B繹ylece herhangi bir arac覺 sisteme ihtiya癟 duymadan, dorudan kurumsal m羹terilerinizle kolay bir ekilde iletiim kurabilir, gerekli y繹nlendirmelerde bulunabilirsiniz. 

B2C Tasar覺m Giydirme

Haz覺rlad覺覺m覺z bu sistem Kurumsal Kimliinizdeki en k羹癟羹k detay覺 da hesaba kat覺p, kendi i ak覺覺n覺z覺n i癟erisine kolay bir ekilde entegre edilebiliyor. 
B繹ylelikle m羹terilerinize sunduunuz kaliteli hizmetin yan覺nda, sisteminizin d覺 g繹r羹n羹m羹 de Kurumsal Kimliinden 繹d羹n vermiyor. 

Bankalar deme Entegrasyonlar覺

Online U癟ak Bileti Sat覺 Sistemi’nde (B襤SAS) banka 繹deme entegrasyonu sayesinde misafirleriniz kolay ve g羹venilir bir ekilde anlamal覺 bankalardan 繹demelerini ger癟ekletirebilirler. B繹ylece kesinlemi sat覺la m羹teriler daha g羹venli bir ekilde hizmetlerden yararlan覺r. Bankalar deme Entegrasyonlar覺’nda u bankalarla 癟al覺覺l覺r: Finansbank, 襤 Bankas覺, Garanti Bankas覺, Yap覺 Kredi Bankas覺, Akbank.
Ayr覺ca Online U癟ak Bileti Sat覺 Sistemi’nde (B襤SAS) THY, Pegasus, Atlas Global, Onur Air, Anadolu Jet, Sun Express, Amadeus D覺 Hat XML ve API Entegrasyonlar覺 mevcuttur. 

Bilet SMS Bilgilendirme Entegrasyonu

Kullan覺c覺 dostu ara y羹z羹m羹zde bilet SMS bilgilendirme entegrasyonu sayesinde m羹terilerinize ayn覺 zamanda bilgi mesajlar覺 da gider. ok k羹癟羹k bir ayr覺cal覺k gibi g繹z羹ken bu s羹re癟 m羹terilere g羹ven vermekte ve firman覺n niteliini m羹terilerin nezdinde y羹kseltmektedir.

Rezervasyon ve Sat覺 Bilgilendirme E-Mail Entegrasyonlar覺 

Sadece SMS deil, iletiimin g羹venirliini artt覺rmak i癟in ayn覺 zamanda rezervasyon ve sat覺 bilgilendirme e-mail entegrasyonumuz sayesinde m羹terilerinize ayr覺ca e-mail de g繹nderilmektedir. B繹ylece firman覺z ve m羹terileriniz aras覺 olas覺 kopukluu en aza indirgemi olursunuz. 
Yap覺lan arat覺rmalarda insanlar覺n 癟ounun yapt覺覺 rezervasyonu g羹n, saat gibi bilgileri teyit etmek amac覺yla defalarca SMS’lerini ve e-maillerini kontrol ettikleri g繹zlenmitir. M羹terilerinizin her defas覺nda kendi cihazlar覺ndan yapt覺klar覺 rezervasyonu kontrol etmeleri asl覺nda sizin firman覺zla da her defas覺nda iletiime ge癟tiinin bir g繹stergesidir.  

Cari Hesap Oluturma ve Y繹netim Paneli 

Online U癟ak Bileti Sat覺 Sistemi’nin (B襤SAS) i癟inde finansal hareketlerin takiplerini kolayca yapabilmeniz i癟in cari hesap oluturma ve y繹netim panelimiz de mevcuttur. 

oklu Para Birimi Entegrasyonu (TCMB Kur Entegrasyonu, zel Kur Y繹netim Paneli)

Yap覺lan sat覺lar hem ulusal hem de uluslararas覺 olabilecei i癟in sadece bal覺 bulunduunuz 羹lkenin para birimiyle deil, sekt繹rde ge癟erli olan bir 癟ok para birimine entegre edilmi ekilde m羹terilerinize 繹deme bilgilerini sunabilirsiniz. TCMB Kur’una entegre edilmi sistemimizi isterseniz 繹zel kur y繹netim panelimizle de 繹zelletirebilirsiniz. 

B2B oklu Dil Destei (T羹rk癟e, 襤ngilizce, Slovak癟a, Almanca, Frans覺zca)

Business to Business a覺yla i yapan kurumlar覺n banka 繹deme entegrasyonunda en 癟ok ihtiya癟 duyduklar覺 bir 繹zellik de B2B 癟oklu dil desteidir. deme s羹recinde B2B oklu Dil Destei olmayan bir entegrasyon ilevsel olamaz. Bu sebeple biz DEM襤RCODE olarak bu dil desteini T羹rk癟e, 襤ngilizce, Slovak癟a, Almanca, Frans覺zca olarak sizlere sunuyoruz.

zel Kar Tan覺m Paneli

Yap覺lan al覺verite, s羹regelen ticari/maddi ak覺ta sizlere bu sistemle beraber zel Kar Tan覺m Paneli’ni de sunuyoruz. Bu, 癟ok kolay bir ara y羹zle kar覺n覺z覺 tan覺mlayabileceiniz ve ak覺覺 y繹netebileceiniz bir paneldir.

Sat覺 ve Rezervasyon Takip ve Rapor Panelleri (Acente Sat覺, Kasa Takip, 襤癟 Hatlar & D覺 Hatlar Sat覺, Finansal Sat覺, Finansal 襤ptal, Sanal POS Takip Raporlar覺)

襤 ak覺覺nda en temel gereksinimlerden bir tanesi de 羹phesiz raporlard覺r. Elinizde ne kadar sal覺kl覺 raporlar varsa ileyiin yarar覺n覺za m覺 yoksa zarar覺n覺za m覺 ilerlediini takip edebilirsiniz. 襤te bunun i癟in Sat覺 ve Rezervasyon Takip ve Rapor Panellerini gelitirdik. Dilerseniz kasan覺z覺n takibini, yurti癟i ve yurtd覺覺 sat覺lar覺n覺z覺, finansal sat覺lar覺n覺z覺, iptalleri ve hatta sanal POS takip raporlar覺n覺 bu panel sayesinde takip edebilirsiniz. Bundaki amac覺m覺z s羹reci kolay ve zahmetsiz bir ekilde y繹netebilmenizdir.

Master Veri Kontrol Paneli CMS

Yukar覺da sayd覺覺m覺z panellerin haricinde en 繹nemli panellerimizden bir tanesi de Master Veri Kontrol Paneli (Service CMS)dir. Bu panel siz ve dier firmalar aras覺ndaki veya sizin m羹terilerle aran覺zdaki veri ak覺覺n覺 sistematik bir ekilde kontrol eden ve d羹zenleyen paneldir. 

Hizmetler

Bu üründe kulland覺覺m覺z hizmetlerimiz.

Responsive Web Tasar覺m
Responsive Web Tasar覺m

Mobil uyumlu responsive web tasar覺m, web sitenizin mobil, cep telefonu ve tablet vb. cihazlarda uygun çözünürlük ve kullan覺c覺 dostu bir ekilde görülebilmesi ve takip edilebilmesin ...

Detayl覺 襤ncele
Turizm Seyahat Acenta Yaz覺l覺m ve Rezervasyon Web Sitesi
Turizm Seyahat Acenta Yaz覺l覺m ve Rezervasyon Web Sitesi

Turizm Seyahat Acenta Yaz覺l覺m ve Otomasyon Web Sitesi Nedir? Nas覺l Yap覺l覺r? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detayl覺 襤ncele
Domain & Hosting
Domain & Hosting

Sunmu olduumuz hizmetin yan覺 s覺ra kendi müterilerimize ihtiyaç dahilinde domain ve hosting hizmeti de vermekteyiz.

Detayl覺 襤ncele
Bak覺m & Güncelleme
Bak覺m & Güncelleme

Her zaman daha iyiye giden bir kullan覺c覺 deneyimi için, Demircode olarak salam覺 olduumuz tüm ürün ve hizmetlerin arkas覺nday覺z.

Detayl覺 襤ncele
Arama Motoru Optimizasyonu ( SEO )
Arama Motoru Optimizasyonu ( SEO )

Seo Optimizasyonu nedir? Nas覺l Yap覺l覺r? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detayl覺 襤ncele
Mobil Web Tasar覺m
Mobil Web Tasar覺m

襤nternet sitelerinin mobil cihazlarda görüntülenmesi için yap覺lan web tasar覺m çal覺malar覺, mobil web tasar覺m olarak adland覺r覺l覺r. DEM襤RCODE olarak bu süreçte mobil tasar覺m faaliyet ...

Detayl覺 襤ncele
Mobil Uygulama (Mobile Application) Gelitirme
Mobil Uygulama (Mobile Application) Gelitirme

Mobil uygulamalar覺n kapsad覺覺 alanlar hayallerimizin ve sosyal hayat覺m覺z覺n çok daha fazla ötesindedir.

Detayl覺 襤ncele
B2B Web Yaz覺l覺mlar覺
B2B Web Yaz覺l覺mlar覺

Business to business ifadesinin k覺salt覺lm覺 hali olan B2B irketler aras覺 yap覺lan sat覺 ve pazarlamay覺 ifade eder.

Detayl覺 襤ncele
B2C Web Yaz覺l覺mlar覺
B2C Web Yaz覺l覺mlar覺

Busniess to consumer ifadesinin k覺salt覺lm覺 hali olan B2C, irketlerin direkt olarak nihai tüketiciler ile kurmu olduu ilikiyi ifade eder.

Detayl覺 襤ncele
Flight API
Flight API

Eer bir uçu web sitesi portal覺n覺z varsa ve <strong>Flight API</strong> entegrasyonunuz yoksa sisteminiz her zaman eksik kal覺r.

Detayl覺 襤ncele

Projeler

Bu ürün ve hizmet ile ürettiimiz projelerimizden sizin için seçtiklerimiz.

Oteldenal
Oteldenal

Online Otel Rezervasyon Sistemi, B2C, Online Ödeme Sistemi, Responsive Tasar覺m, Domain & Hosting, Kurumsal Web Tasar覺m

Detayl覺 襤ncele

Blog

E-Ticaret Sitesi Nedir?
E-Ticaret Sitesi Nedir?

E-Ticaret Siteleri, projenin tüm ad覺mlar覺 için iyi planlaman覺n en üst düzeyde önem arz ettii web projesi eklidir.

Detayl覺 襤ncele
Online Ödeme Sistemi Nedir?
Online Ödeme Sistemi Nedir?

Çevrimiçi al覺veri yaparken her zaman bir risk al覺rs覺n覺z, h覺rs覺zlar覺n ödeme bilgilerinizi çalmas覺 ve paran覺z üzerinden al覺veri yapmas覺 (veya sahte olarak ödeme yapmas覺) olas覺l覺 ...

Detayl覺 襤ncele
Mobil Uygulama | Mobile Application
Mobil Uygulama | Mobile Application

Mobil uygulamalar (mobil application olarak da bilinir), ak覺ll覺 telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlar için gelitirilen yaz覺l覺m programlar覺d覺r.

Detayl覺 襤ncele